Execută aplicaţii specifice cu rol preventiv, curativ şi recuperator asupra persoanelor, familiei şi comunitarii, în limita competenţelor sale:
- aplică proceduri de prim ajutor în urgenţele medico-chirurgicale apărute în cadrul bazei de tratament sau în orice alte situaţii, în limita competenţelor profesionale şi solicită medicul;
- participă la crearea unui climat optim fizic şi psihic în cabinete;
- preia pacientul nou internat şi consultat, cu foaie de tratament de fizioterapie – masaj, verifică identitatea, toaleta, ţinuta pacientului, şi îl informează pe acesta privind structura bazei de tratament, drepturile şi obligaţiile ce le revin ca pacienţi în aceasta baza;
- stabileşte priorităţile privind procedurile şi întocmeşte planul de aplicare a acestora ( daca nu se ocupa de aceasta asistenta şefă sau cea coordonatoare);
- pregăteşte psihic pacientul pentru procedurile de aplicat ( inclusiv efectele terapeutice şi cele negative posibile);
- pregăteşte fizic pacientul pentru procedura de aplicat;
- pregăteşte aparatura necesară pentru aplicarea procedurii;
- cere consimţământul informat al pacientului cu privire la procedura ce-i va fi aplicată;
- aplică procedurile prescrise conform indicaţiilor privind zona de tratat şi parametrii de aplicaefectuează următoarele proceduri:
- aplicare de curenţi electrici de frecvenţă joasă, medie şi înaltă,
- aplicare de câmpuri electromagnetice de frecvenţă joasă şi înaltă,
- aplicare de ultrasunete, aplicare de radiaţii luminoase din spectrul vizibil, infraroşu şi ultraviolet, din surse naturale şi artificiale, de lumină nepolarizată şi polarizată;
- aplicare de proceduri de crioterapie şi termoterapie,
- aplicare de proceduri de hidroterapie,
- aplicaţii de masaj,
- aplicaţii de kinetoterapie;